EEN VOLWAARDIG DUURZAAM ALTERNATIEF SCHRIKHEK

Biobased hek met poten

MKI-SCORE

2,5 METER SCHRIKHEK

ALUMINIUM

vs.

BIOBASED

€ 217,75

MKI

€ 1,96

308,57 kg

CO2

10,76 kg

De MKI waarde van Biobased ten opzichte van Aluminium schikhekken is meer dan 98% lager.
Voor de CO2 waarde is dit meer dan 94% lager.

Bereken zelf het verschil

Bepaal het aantal kg’s en zie direct het resultaat

Twee kolommen
Verticaal
Horizontaal
BIOBASED vs ALUMINIUM
MKI -SCORES
Naam Totaal
"{{getWooProductName}}" is toegevoegd aan je winkelwagen
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Betaalmethode: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

Milieukostenindicator en Levenscyclusanalyse

MKI Milieukostenindicator en aanbestedingen

MKI waardes zorgen er voor dat de milieuprestaties van verschillende inschrijvers op aanbestedingen objectief kunnen worden vergeleken.
Inschrijvers met een gunstige MKI waarde kunnen een aanbesteding winnen, ook al is hun aanbieding hoger is dan van concurrenten. Hoe beter de MKI score, hoe meer kans dat een offerte wordt goedgekeurd.

De milieukostenindicator (MKI) is een indicator uitgedrukt in euro’s. Het voegt alle relevante milieueffecten samen in één enkele score van milieukosten die de milieukosten van een product aangeeft.
Meegenomen worden de milieukosten van niet alleen de productie, maar over de gehele levenscyclus van het product.

Met de Levenscyclusanalyse (LCA) van een product wordt een methode bedoeld om de totale milieu-impact te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus. Het gaat dan om de impact van winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking van het product. In de loop van de LCA wordt een grote hoeveelheid emissie-(uitstoot-)gegevens verzameld zoals emissies van de energieproductie, het geproduceerde afval en de grondstofproductie. Deze emissies komen in verschillende vormen en formaten, omdat de uitstoot van het oogsten van grondstoffen anders is dan de uitstoot van elektriciteitsproductie. Via impact-categorieën wordt een LCA opgesteld. Een impact-categorie groepeert verschillende emissies in één effect op het milieu.